Tỷ lệ kèo Ngày mai, Thứ 2 - 15/07/2024

Ngày mai, Thứ 2 - 15/07/2024

Tỷ lệ kèo UEFA Euro 2024 (1 trận)

02:00 - 15/07/2024
Tây Ban Nha Tây Ban Nha
vs
Anh Anh
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
-0.88 -0.25 0.83
0.92 2.00 1.00
2.47
3.44
2.81
0.65 0.00 -0.75
0.95 0.75 0.95
3.08
4.50
1.87
-0.88 -0.25 0.83
Chấp
0.92 2.00 1.00
Tài Xỉu
2.47
3.44
2.81
Thắng
0.65 0.00 -0.75
Chấp H1
0.95 0.75 0.95
Tài Xỉu H1
3.08
4.50
1.87
Thắng H1
Chi tiết arrow down

Tỷ lệ kèo Copa America (1 trận)

07:00 - 15/07/2024
Argentina Argentina
vs
Colombia Colombia
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
-0.87 -0.50 0.79
0.79 1.75 -0.89
2.14
4.23
2.89
-0.80 -0.25 0.70
-0.95 0.75 0.85
2.96
5.17
1.83
-0.87 -0.50 0.79
Chấp
0.79 1.75 -0.89
Tài Xỉu
2.14
4.23
2.89
Thắng
-0.80 -0.25 0.70
Chấp H1
-0.95 0.75 0.85
Tài Xỉu H1
2.96
5.17
1.83
Thắng H1
Chi tiết arrow down

Tỷ lệ kèo Finland Veikkausliiga (1 trận)

23:00 - 15/07/2024
Haka Haka
vs
FC Ilves FC Ilves
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
0.82 0.75 -0.95
0.77 2.75 -0.93
3.70
1.83
3.78
0.95 0.25 0.89
-0.98 1.25 0.82
4.00
2.35
2.34
-0.95 0.50 0.83
0.78 2.75 -0.93
3.70
1.83
3.80
0.96 0.25 0.90
-0.97 1.25 0.83
4.05
2.35
2.34
0.82 0.75 -0.95
Chấp
-0.95 0.50 0.83
0.77 2.75 -0.93
Tài Xỉu
0.78 2.75 -0.93
3.70
1.83
3.78
Thắng
3.70
1.83
3.80
0.95 0.25 0.89
Chấp H1
0.96 0.25 0.90
-0.98 1.25 0.82
Tài Xỉu H1
-0.97 1.25 0.83
4.00
2.35
2.34
Thắng H1
4.05
2.35
2.34
Chi tiết arrow down

Tỷ lệ kèo Brazil Serie B (2 trận)

02:00 - 15/07/2024
Vila Nova GO Vila Nova GO
vs
Avai Avai
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
0.99 -0.25 0.89
0.95 2.00 0.91
2.20
3.22
3.00
0.63 0.00 -0.77
0.88 0.75 0.97
2.95
4.23
1.84
1.00 -0.25 0.90
0.96 2.00 0.92
2.20
3.20
3.00
0.64 0.00 -0.76
0.89 0.75 0.99
2.95
4.20
1.84
0.99 -0.25 0.89
Chấp
1.00 -0.25 0.90
0.95 2.00 0.91
Tài Xỉu
0.96 2.00 0.92
2.20
3.22
3.00
Thắng
2.20
3.20
3.00
0.63 0.00 -0.77
Chấp H1
0.64 0.00 -0.76
0.88 0.75 0.97
Tài Xỉu H1
0.89 0.75 0.99
2.95
4.23
1.84
Thắng H1
2.95
4.20
1.84
Chi tiết arrow down
04:30 - 15/07/2024
Chapecoense Chapecoense
vs
Brusque SC Brusque SC
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
-0.92 -0.50 0.80
-0.88 2.00 0.74
2.09
3.50
2.96
-0.81 -0.25 0.67
0.93 0.75 0.93
2.62
4.85
1.88
-0.94 -0.50 0.84
-0.89 2.00 0.77
2.06
3.55
2.99
-0.84 -0.25 0.72
0.92 0.75 0.96
2.62
4.85
1.88
-0.92 -0.50 0.80
Chấp
-0.94 -0.50 0.84
-0.88 2.00 0.74
Tài Xỉu
-0.89 2.00 0.77
2.09
3.50
2.96
Thắng
2.06
3.55
2.99
-0.81 -0.25 0.67
Chấp H1
-0.84 -0.25 0.72
0.93 0.75 0.93
Tài Xỉu H1
0.92 0.75 0.96
2.62
4.85
1.88
Thắng H1
2.62
4.85
1.88
Chi tiết arrow down

Tỷ lệ kèo Bolivia Primera Division (2 trận)

02:00 - 15/07/2024
Nacional Potosi Nacional Potosi
vs
Jorge Wilstermann Jorge Wilstermann
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
-0.98 -1.25 0.78
0.85 2.75 0.93
1.45
5.17
4.23
-0.98 -0.50 0.78
-0.93 1.25 0.69
2.04
5.17
2.30
-0.98 -1.25 0.78
Chấp
0.85 2.75 0.93
Tài Xỉu
1.45
5.17
4.23
Thắng
-0.98 -0.50 0.78
Chấp H1
-0.93 1.25 0.69
Tài Xỉu H1
2.04
5.17
2.30
Thắng H1
Chi tiết arrow down
04:00 - 15/07/2024
Blooming Blooming
vs
Bolivar Bolivar
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
0.83 0.50 0.97
0.90 2.75 0.88
3.04
1.99
3.44
0.68 0.25 -0.88
0.63 1.00 -0.87
3.50
2.53
2.26
0.83 0.50 0.97
Chấp
0.90 2.75 0.88
Tài Xỉu
3.04
1.99
3.44
Thắng
0.68 0.25 -0.88
Chấp H1
0.63 1.00 -0.87
Tài Xỉu H1
3.50
2.53
2.26
Thắng H1
Chi tiết arrow down

Tỷ lệ kèo Romania Liga I (1 trận)

22:30 - 15/07/2024
Botosani Botosani
vs
Otelul Galati Otelul Galati
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
0.79 0.00 -0.99
0.88 2.00 0.90
2.47
2.77
2.83
0.82 0.00 0.98
0.75 0.75 -0.99
3.27
3.56
1.88
0.81 0.00 -0.97
0.90 2.00 0.92
2.47
2.77
2.83
0.84 0.00 1.00
0.78 0.75 -0.96
3.25
3.55
1.88
0.79 0.00 -0.99
Chấp
0.81 0.00 -0.97
0.88 2.00 0.90
Tài Xỉu
0.90 2.00 0.92
2.47
2.77
2.83
Thắng
2.47
2.77
2.83
0.82 0.00 0.98
Chấp H1
0.84 0.00 1.00
0.75 0.75 -0.99
Tài Xỉu H1
0.78 0.75 -0.96
3.27
3.56
1.88
Thắng H1
3.25
3.55
1.88
Chi tiết arrow down

Tỷ lệ kèo Argentina Primera B Nacional (10 trận)

00:00 - 15/07/2024
Arsenal De Sarandi Arsenal De Sarandi
vs
Ferro Carril Oeste Ferro Carril Oeste
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
-0.93 0.00 0.73
0.85 2.00 0.93
2.81
2.33
2.98
-0.95 0.00 0.75
0.78 0.75 0.98
3.78
3.27
1.82
-0.92 0.00 0.75
0.87 2.00 0.95
2.81
2.33
2.98
-0.93 0.00 0.77
0.81 0.75 -0.99
3.80
3.25
1.82
-0.93 0.00 0.73
Chấp
-0.92 0.00 0.75
0.85 2.00 0.93
Tài Xỉu
0.87 2.00 0.95
2.81
2.33
2.98
Thắng
2.81
2.33
2.98
-0.95 0.00 0.75
Chấp H1
-0.93 0.00 0.77
0.78 0.75 0.98
Tài Xỉu H1
0.81 0.75 -0.99
3.78
3.27
1.82
Thắng H1
3.80
3.25
1.82
Chi tiết arrow down
00:00 - 15/07/2024
Nueva Chicago Nueva Chicago
vs
San Telmo San Telmo
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
0.99 -0.25 0.81
0.85 1.75 0.93
2.26
3.13
2.78
0.58 0.00 -0.78
-0.95 0.75 0.71
3.04
4.50
1.75
-0.99 -0.25 0.83
0.93 1.75 0.89
2.28
3.15
2.74
0.60 0.00 -0.76
-0.93 0.75 0.74
3.05
4.50
1.75
0.99 -0.25 0.81
Chấp
-0.99 -0.25 0.83
0.85 1.75 0.93
Tài Xỉu
0.93 1.75 0.89
2.26
3.13
2.78
Thắng
2.28
3.15
2.74
0.58 0.00 -0.78
Chấp H1
0.60 0.00 -0.76
-0.95 0.75 0.71
Tài Xỉu H1
-0.93 0.75 0.74
3.04
4.50
1.75
Thắng H1
3.05
4.50
1.75
Chi tiết arrow down
01:00 - 15/07/2024
Aldosivi Aldosivi
vs
CA Atlanta CA Atlanta
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
0.95 -0.25 0.85
0.79 1.75 0.99
2.23
3.13
2.83
0.58 0.00 -0.78
0.94 0.75 0.82
2.99
4.33
1.79
0.97 -0.25 0.87
0.81 1.75 -0.99
2.23
3.15
2.83
0.60 0.00 -0.76
0.97 0.75 0.85
2.99
4.40
1.79
0.95 -0.25 0.85
Chấp
0.97 -0.25 0.87
0.79 1.75 0.99
Tài Xỉu
0.81 1.75 -0.99
2.23
3.13
2.83
Thắng
2.23
3.15
2.83
0.58 0.00 -0.78
Chấp H1
0.60 0.00 -0.76
0.94 0.75 0.82
Tài Xỉu H1
0.97 0.75 0.85
2.99
4.33
1.79
Thắng H1
2.99
4.40
1.79
Chi tiết arrow down
01:00 - 15/07/2024
Guillermo Brown Guillermo Brown
vs
Gimnasia Jujuy Gimnasia Jujuy
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
0.87 0.00 0.93
0.84 1.75 0.94
2.59
2.67
2.78
0.89 0.00 0.91
0.97 0.75 0.79
3.63
3.63
1.75
0.89 0.00 0.95
0.86 1.75 0.96
2.59
2.67
2.78
0.91 0.00 0.93
1.00 0.75 0.82
3.65
3.65
1.75
0.87 0.00 0.93
Chấp
0.89 0.00 0.95
0.84 1.75 0.94
Tài Xỉu
0.86 1.75 0.96
2.59
2.67
2.78
Thắng
2.59
2.67
2.78
0.89 0.00 0.91
Chấp H1
0.91 0.00 0.93
0.97 0.75 0.79
Tài Xỉu H1
1.00 0.75 0.82
3.63
3.63
1.75
Thắng H1
3.65
3.65
1.75
Chi tiết arrow down
01:30 - 15/07/2024
Gimnasia Y Tiro Gimnasia Y Tiro
vs
Deportivo Madryn Deportivo Madryn
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
-0.92 0.00 0.72
0.74 1.50 -0.96
2.98
2.45
2.66
-0.93 0.00 0.73
0.75 0.50 -0.99
4.23
3.50
1.67
-0.90 0.00 0.74
0.76 1.50 -0.94
2.98
2.45
2.66
-0.92 0.00 0.75
-0.88 0.75 0.69
4.25
3.50
1.67
-0.92 0.00 0.72
Chấp
-0.90 0.00 0.74
0.74 1.50 -0.96
Tài Xỉu
0.76 1.50 -0.94
2.98
2.45
2.66
Thắng
2.98
2.45
2.66
-0.93 0.00 0.73
Chấp H1
-0.92 0.00 0.75
0.75 0.50 -0.99
Tài Xỉu H1
-0.88 0.75 0.69
4.23
3.50
1.67
Thắng H1
4.25
3.50
1.67
Chi tiết arrow down
02:00 - 15/07/2024
San Martin De Tucuman San Martin De Tucuman
vs
San Miguel San Miguel
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
-0.99 -0.50 0.79
0.91 1.75 0.87
2.03
3.63
2.84
-0.87 -0.25 0.67
-0.97 0.75 0.73
2.73
5.50
1.75
0.69 -0.25 -0.85
0.93 1.75 0.89
2.03
3.65
2.84
-0.85 -0.25 0.69
-0.94 0.75 0.76
2.73
5.50
1.75
-0.99 -0.50 0.79
Chấp
0.69 -0.25 -0.85
0.91 1.75 0.87
Tài Xỉu
0.93 1.75 0.89
2.03
3.63
2.84
Thắng
2.03
3.65
2.84
-0.87 -0.25 0.67
Chấp H1
-0.85 -0.25 0.69
-0.97 0.75 0.73
Tài Xỉu H1
-0.94 0.75 0.76
2.73
5.50
1.75
Thắng H1
2.73
5.50
1.75
Chi tiết arrow down
02:00 - 15/07/2024
Agropecuario Agropecuario
vs
Guemes Guemes
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
0.96 -0.50 0.84
0.87 1.75 0.91
1.98
3.78
2.88
-0.94 -0.25 0.74
-0.97 0.75 0.73
2.62
5.75
1.75
0.98 -0.50 0.86
0.96 1.75 0.86
1.98
3.80
2.84
-0.92 -0.25 0.75
-0.94 0.75 0.76
2.64
5.60
1.74
0.96 -0.50 0.84
Chấp
0.98 -0.50 0.86
0.87 1.75 0.91
Tài Xỉu
0.96 1.75 0.86
1.98
3.78
2.88
Thắng
1.98
3.80
2.84
-0.94 -0.25 0.74
Chấp H1
-0.92 -0.25 0.75
-0.97 0.75 0.73
Tài Xỉu H1
-0.94 0.75 0.76
2.62
5.75
1.75
Thắng H1
2.64
5.60
1.74
Chi tiết arrow down
02:00 - 15/07/2024
CA Mitre CA Mitre
vs
Defensores Unidos Defensores Unidos
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
0.79 -0.50 -0.99
0.83 1.75 0.95
1.81
4.23
3.00
0.97 -0.25 0.83
0.93 0.75 0.83
2.51
5.75
1.82
0.81 -0.50 -0.97
0.85 1.75 0.97
1.81
4.25
3.00
0.99 -0.25 0.85
0.96 0.75 0.86
2.51
5.80
1.82
0.79 -0.50 -0.99
Chấp
0.81 -0.50 -0.97
0.83 1.75 0.95
Tài Xỉu
0.85 1.75 0.97
1.81
4.23
3.00
Thắng
1.81
4.25
3.00
0.97 -0.25 0.83
Chấp H1
0.99 -0.25 0.85
0.93 0.75 0.83
Tài Xỉu H1
0.96 0.75 0.86
2.51
5.75
1.82
Thắng H1
2.51
5.80
1.82
Chi tiết arrow down
02:00 - 15/07/2024
Estudiantes Rio Cuarto Estudiantes Rio Cuarto
vs
Almirante Brown Almirante Brown
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
0.76 -0.50 -0.96
0.88 1.75 0.90
1.78
4.50
3.00
0.91 -0.25 0.89
-0.97 0.75 0.73
2.51
6.50
1.76
0.75 -0.50 -0.92
0.90 1.75 0.92
1.75
4.60
3.05
0.93 -0.25 0.91
-0.94 0.75 0.76
2.51
6.50
1.76
0.76 -0.50 -0.96
Chấp
0.75 -0.50 -0.92
0.88 1.75 0.90
Tài Xỉu
0.90 1.75 0.92
1.78
4.50
3.00
Thắng
1.75
4.60
3.05
0.91 -0.25 0.89
Chấp H1
0.93 -0.25 0.91
-0.97 0.75 0.73
Tài Xỉu H1
-0.94 0.75 0.76
2.51
6.50
1.76
Thắng H1
2.51
6.50
1.76
Chi tiết arrow down
04:00 - 15/07/2024
San Martin De San Juan San Martin De San Juan
vs
Maipu Maipu
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
0.91 -0.50 0.89
0.92 1.75 0.86
1.93
3.94
2.87
-0.95 -0.25 0.75
-0.99 0.75 0.75
2.51
6.25
1.78
0.93 -0.50 0.91
-0.83 2.00 0.65
1.93
3.95
2.87
-0.93 -0.25 0.77
-0.96 0.75 0.78
2.51
6.30
1.78
0.91 -0.50 0.89
Chấp
0.93 -0.50 0.91
0.92 1.75 0.86
Tài Xỉu
-0.83 2.00 0.65
1.93
3.94
2.87
Thắng
1.93
3.95
2.87
-0.95 -0.25 0.75
Chấp H1
-0.93 -0.25 0.77
-0.99 0.75 0.75
Tài Xỉu H1
-0.96 0.75 0.78
2.51
6.25
1.78
Thắng H1
2.51
6.30
1.78
Chi tiết arrow down

Tỷ lệ kèo Peru Primera Division (3 trận)

01:00 - 15/07/2024
Alianza Atletico Alianza Atletico
vs
Atletico Grau Atletico Grau
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
-0.95 -0.25 0.75
0.87 2.00 0.89
2.28
2.91
2.87
0.73 0.00 -0.93
0.83 0.75 0.92
3.13
3.78
1.82
-0.93 -0.25 0.77
0.90 2.00 0.92
2.30
2.94
2.90
0.75 0.00 -0.92
0.86 0.75 0.96
3.15
3.80
1.84
-0.95 -0.25 0.75
Chấp
-0.93 -0.25 0.77
0.87 2.00 0.89
Tài Xỉu
0.90 2.00 0.92
2.28
2.91
2.87
Thắng
2.30
2.94
2.90
0.73 0.00 -0.93
Chấp H1
0.75 0.00 -0.92
0.83 0.75 0.92
Tài Xỉu H1
0.86 0.75 0.96
3.13
3.78
1.82
Thắng H1
3.15
3.80
1.84
Chi tiết arrow down
03:00 - 15/07/2024
Sport Boys Sport Boys
vs
Sport Huancayo Sport Huancayo
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
0.81 -0.50 0.98
0.97 2.25 0.79
1.81
4.00
3.00
0.98 -0.25 0.82
0.66 0.75 -0.92
2.47
5.00
1.90
0.89 -0.50 0.95
1.00 2.25 0.82
1.89
3.85
3.05
1.00 -0.25 0.84
-0.88 1.00 0.69
2.50
5.00
1.92
0.81 -0.50 0.98
Chấp
0.89 -0.50 0.95
0.97 2.25 0.79
Tài Xỉu
1.00 2.25 0.82
1.81
4.00
3.00
Thắng
1.89
3.85
3.05
0.98 -0.25 0.82
Chấp H1
1.00 -0.25 0.84
0.66 0.75 -0.92
Tài Xỉu H1
-0.88 1.00 0.69
2.47
5.00
1.90
Thắng H1
2.50
5.00
1.92
Chi tiết arrow down
03:15 - 15/07/2024
Cusco FC Cusco FC
vs
FBC Melgar FBC Melgar
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
0.78 0.25 -0.98
0.95 2.25 0.81
2.88
2.25
2.95
-0.88 0.00 0.68
0.67 0.75 -0.93
3.78
2.97
1.87
0.80 0.25 -0.96
-0.99 2.25 0.81
2.92
2.28
2.96
-0.86 0.00 0.70
-0.85 1.00 0.67
3.85
3.00
1.89
0.78 0.25 -0.98
Chấp
0.80 0.25 -0.96
0.95 2.25 0.81
Tài Xỉu
-0.99 2.25 0.81
2.88
2.25
2.95
Thắng
2.92
2.28
2.96
-0.88 0.00 0.68
Chấp H1
-0.86 0.00 0.70
0.67 0.75 -0.93
Tài Xỉu H1
-0.85 1.00 0.67
3.78
2.97
1.87
Thắng H1
3.85
3.00
1.89
Chi tiết arrow down

Tỷ lệ kèo Argentina Torneo Federal A (4 trận)

01:00 - 15/07/2024
Sol De Mayo Sol De Mayo
vs
Cipolletti Cipolletti
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
-0.99 -0.75 0.65
0.76 2.25 0.90
1.82
3.86
3.50
0.90 -0.25 0.76
0.91 1.00 0.73
2.42
4.57
2.05
-0.99 -0.75 0.65
Chấp
0.76 2.25 0.90
Tài Xỉu
1.82
3.86
3.50
Thắng
0.90 -0.25 0.76
Chấp H1
0.91 1.00 0.73
Tài Xỉu H1
2.42
4.57
2.05
Thắng H1
Chi tiết arrow down
01:00 - 15/07/2024
Douglas Haig Douglas Haig
vs
Sportivo Las Parejas Sportivo Las Parejas
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
0.67 -0.25 0.99
0.80 2.25 0.86
1.95
3.50
3.33
-0.96 -0.25 0.62
0.95 1.00 0.69
2.55
4.23
2.02
0.67 -0.25 0.99
Chấp
0.80 2.25 0.86
Tài Xỉu
1.95
3.50
3.33
Thắng
-0.96 -0.25 0.62
Chấp H1
0.95 1.00 0.69
Tài Xỉu H1
2.55
4.23
2.02
Thắng H1
Chi tiết arrow down
01:30 - 15/07/2024
Ciudad De Bolivar Ciudad De Bolivar
vs
Estudiantes De San Luis Estudiantes De San Luis
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
0.90 -1.00 0.76
1.37
9.00
3.86
0.61 -0.25 -0.95
0.89 1.00 0.75
1.96
6.25
2.18
0.90 -1.00 0.76
Chấp
Tài Xỉu
1.37
9.00
3.86
Thắng
0.61 -0.25 -0.95
Chấp H1
0.89 1.00 0.75
Tài Xỉu H1
1.96
6.25
2.18
Thắng H1
Chi tiết arrow down
04:00 - 15/07/2024
Sportivo Belgrano Sportivo Belgrano
vs
Defensores De Belgrano VR Defensores De Belgrano VR
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
0.97 -0.25 0.69
0.71 2.00 0.95
2.36
2.95
3.00
0.67 0.00 0.99
0.66 0.75 0.97
3.08
3.63
1.91
0.97 -0.25 0.69
Chấp
0.71 2.00 0.95
Tài Xỉu
2.36
2.95
3.00
Thắng
0.67 0.00 0.99
Chấp H1
0.66 0.75 0.97
Tài Xỉu H1
3.08
3.63
1.91
Thắng H1
Chi tiết arrow down

Tỷ lệ kèo Brazil Serie C (0 trận)

Tỷ lệ kèo Canada Premier League (1 trận)

06:00 - 15/07/2024
Forge Forge
vs
Pacific FC Pacific FC
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
0.93 -0.25 0.76
0.93 2.50 0.76
2.16
2.95
3.13
0.68 0.00 -0.99
0.92 1.00 0.75
2.89
3.44
2.01
0.93 -0.25 0.76
Chấp
0.93 2.50 0.76
Tài Xỉu
2.16
2.95
3.13
Thắng
0.68 0.00 -0.99
Chấp H1
0.92 1.00 0.75
Tài Xỉu H1
2.89
3.44
2.01
Thắng H1
Chi tiết arrow down

Tỷ lệ kèo Chile Cup (2 trận)

02:00 - 15/07/2024
Cobresal Cobresal
vs
Coquimbo Unido Coquimbo Unido
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
-0.94 -0.25 0.74
0.71 2.75 -0.94
2.29
2.80
3.63
0.76 0.00 -0.92
0.95 1.25 0.85
2.70
3.27
2.32
-0.94 -0.25 0.74
Chấp
0.71 2.75 -0.94
Tài Xỉu
2.29
2.80
3.63
Thắng
0.76 0.00 -0.92
Chấp H1
0.95 1.25 0.85
Tài Xỉu H1
2.70
3.27
2.32
Thắng H1
Chi tiết arrow down
04:30 - 15/07/2024
Universidad De Chile Universidad De Chile
vs
Everton De Vina Everton De Vina
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
0.87 -0.50 0.93
0.97 2.75 0.79
1.87
3.27
3.44
-0.99 -0.25 0.79
0.71 1.00 -0.95
2.35
4.00
2.17
0.87 -0.50 0.93
Chấp
0.97 2.75 0.79
Tài Xỉu
1.87
3.27
3.44
Thắng
-0.99 -0.25 0.79
Chấp H1
0.71 1.00 -0.95
Tài Xỉu H1
2.35
4.00
2.17
Thắng H1
Chi tiết arrow down

Tỷ lệ kèo Chile Primera B (1 trận)

04:30 - 15/07/2024
Univ De Concepcion Univ De Concepcion
vs
San Luis Quillota San Luis Quillota
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
0.96 -0.50 0.84
0.82 2.25 0.94
-0.97 1.00 0.72
0.72 -0.25 -0.88
0.83 2.25 0.99
1.86
3.55
3.30
-0.97 -0.25 0.81
-0.97 1.00 0.79
2.43
4.60
2.04
0.96 -0.50 0.84
Chấp
0.72 -0.25 -0.88
0.82 2.25 0.94
Tài Xỉu
0.83 2.25 0.99
Thắng
1.86
3.55
3.30
-0.97 1.00 0.72
Tài Xỉu H1
-0.97 1.00 0.79
Chi tiết arrow down

Tỷ lệ kèo USA MLS Next Pro (1 trận)

09:00 - 15/07/2024
Colorado Rapids II Colorado Rapids II
vs
North Texas North Texas
Kèo chấp TT Tài xỉu TT Thắng TT Chấp H1 Tài xỉu H1 Thắng H1
0.80 0.00 0.92
2.36
2.52
3.63
0.81 0.00 0.91
0.80 0.00 0.92
Chấp
Tài Xỉu
2.36
2.52
3.63
Thắng
0.81 0.00 0.91
Chấp H1
Chi tiết arrow down