logomain

Bảng xếp hạng

Euro Championship (Mùa 2024)

A Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1
Germany Germany
3 2 1 0 6 7 H T T
2
Switzerland Switzerland
3 1 2 0 2 5 H H T
3
Hungary Hungary
3 1 0 2 -3 3 T B B
4
Scotland Scotland
3 0 1 2 -5 1 B H B
B Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1
Spain Spain
3 3 0 0 5 9 T T T
2
Italy Italy
3 1 1 1 0 4 H B T
3
Croatia Croatia
3 0 2 1 -3 2 H H B
4
Albania Albania
3 0 1 2 -2 1 B H B
C Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1
England England
3 1 2 0 1 5 H H T
2
Denmark Denmark
3 0 3 0 0 3 H H H
3
Slovenia Slovenia
3 0 3 0 0 3 H H H
4
Serbia Serbia
3 0 2 1 -1 2 H H B
D Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1
Austria Austria
3 2 0 1 2 6 T T B
2
France France
3 1 2 0 1 5 H H T
3
Netherlands Netherlands
3 1 1 1 0 4 B H T
4
Poland Poland
3 0 1 2 -3 1 H B B
E Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1
Romania Romania
3 1 1 1 1 4 H B T
2
Belgium Belgium
3 1 1 1 1 4 H T B
3
Slovakia Slovakia
3 1 1 1 0 4 H B T
4
Ukraine Ukraine
3 1 1 1 -2 4 H T B
F Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm 5 trận gần nhất
1
Portugal Portugal
3 2 0 1 2 6 B T T
2
Türkiye Türkiye
3 2 0 1 0 6 T B T
3
Georgia Georgia
3 1 1 1 0 4 T H B
4
Czech Republic Czech Republic
3 0 1 2 -2 1 B H B